Bedrijvenpark Heron opnieuw beloond met het keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken!

Bedrijvenpark Heron heeft samen met de andere bedrijvenparken in Pijnacker-Nootdorp (De Boezem, Oostambacht en Ruyven) wederom het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald.

Dit keurmerk is een waardering voor bedrijvenparken waar al vele jaren wordt samengewerkt om de veiligheid op deze parken te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met parkmanagement, gemeente, politie, brandweer en besturen van de ondernemersverenigingen, afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van.

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals:

  • Het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over ‘schoon, heel en veilig’
  • Beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging.
  • Camerabeveiliging, etc.
  • Investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

Bedrijvenparken die alle stappen hebben doorlopen krijgen aan het eind als waardering het Keurmerk toegewezen. Na drie jaar volgt een evaluatie en hercertificering. Ook de komende drie jaar gaan we met elkaar en met de andere bedrijvenparken verder aan de slag om ons bedrijvenpark nog veiliger te maken.