Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, en contactformulieren van Bedrijvenpark Heron. Postadres gevestigd aan Tielweg 10 2803 PK Gouda, hierna “Bedrijvenpark Heron”.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Bedrijvenpark Heron verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

● Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
● Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
● Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
● Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

Bedrijvenpark Heron verwerkt uw persoonsgegevens voor:
● contactgegevens;
● relatiebeheer;
● nieuwsbrieven
● product- en dienstontwikkeling;
● administratieve handelingen.

Bedrijvenpark Heron verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief. Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Bedrijvenpark Heron krijgt uw gegevens alleen als u zelf besluit een contactformulier in te vullen, of ons een e-mail stuurt. Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Bedrijvenpark Heron geen contact met u opnemen.. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Bedrijvenpark Heron. Daarnaast gebruikt Bedrijvenpark Heron uw gegevens om contact op te nemen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Bedrijvenpark Heron verwerkt uw gegevens in een E-mail programma.

Meldplicht datalekken

Bedrijvenpark Heron zal in geval van een datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Bedrijvenpark Heron vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Bedrijvenpark Heron verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via nicolette@ericis.nl. Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Bedrijvenpark Heron zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt. Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven. Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen. Wij
zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren. 

Gegevensbeveiliging

Bedrijvenpark Heron maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Bedrijvenpark Heron maakt dan ook gebruik een SSL-beveiligingscertificaat. Bedrijvenpark Heron maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Social Media Buttons

Wij hebben een aantal social media Buttons op onze website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Wij maken gebruik van:

● Facebook
● Google Analytics
● Google Tag Manager
● Linked-In

Cookies

Bedrijvenpark Heron maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

Functionele cookies : Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Geanonimiseerde Analytics cookies : Bedrijvenpark Heron maakt gebruik van geanonimiseerde analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Bedrijvenpark Heron inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert en anonimiseert Google voor ons. De privacy van
de bezoeker blijft met deze geanonimiseerde analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.

Bij Bedrijvenpark Heron worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Bedrijvenpark Heron is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Bedrijvenpark Heron vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Bedrijvenpark Heron behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten. De meest recente privacyverklaring kunt u altijd vinden op onze website.

Het bedrijvenpark voor koplopers in Nederland

Heron Bedrijvenpark is er voor topbedrijven die in hun branche de beste zijn. De zichtlocaties direct aan de A12 zorgen voor een prachtig visitekaartje én voor perfecte bereikbaarheid. Zo laat je meteen zien dat je de beste bent.

Contact opnemen

Wil je meer weten over Heron? Over duurzaamheid, onze proeftuin, de topbedrijven die ons bedrijventerrein al bewonen? Interesse in vestiging op Heron? Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag je vragen!

Ericis Parkmanagement & Beheer

Nicolette Bakker, parkmanager

Verkoop en ontwikkeling

Harm Renders, projectmanager gemeente

Vul eventueel het contactformulier in!

Visie van Bedrijvenpark Heron

“In 2026 draagt bedrijvenpark Heron bij aan duurzaam Pijnacker-Nootdorp door 35% Co2-uitstoot verlaging te realiseren, 50% minder mobiliteitsbewegingen en (in)direct 150 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te hebben door collectief, innovatief, duurzaam, sociaal en veilig te ondernemen.”