Fijne kerstdagen!

Het afgelopen jaar viel, net als het jaar ervoor, voor veel ondernemers niet mee. Na een jaar hard werken, is het nu even tijd om alles los te laten en te genieten van de komende feestdagen. We wensen je heel fijne dagen en alvast een heel voorspoedig nieuwjaar.

Gladheidsbestrijding

Het bestuur heeft een overeenkomst afgesloten met Engelsman Hoveniers voor de gladheidsbestrijding op de trottoirs en de delen van het openbare gebied die niet door de gemeente worden behandeld. Zie de bijlage voor de delen waar Engelsman Hoveniers de gladheidsbestrijding verzorgt.

Engelsman Hoveniers is gevestigd in Nootdorp (Noukoop) en verzorgt op diverse plekken in de regio en in het land de gladheidbestrijding. Op je eigen terrein moet je de gladheidsbestrijding zelf regelen. Om je te ontlasten en te zorgen dat je niet voor (winterse) verrassingen komt te staan, kunnen zij de gladheidbestrijding op jouw eigen terrein volledig uit handen nemen. Van het leveren van strooizout, de uitvoering van strooiwerkzaamheden, machinaal of handmatig, tot aan het sneeuwschuiven aan toe. Wil je dat Engelsman Hoveniers voor jou een beknopt en praktisch gladheidbestrijdingsplan voor jouw bedrijf opstelt? Geef dat dan door aan Nicolette Bakker, bereikbaar via 06-22131455 of nicolette@ericis.nl.

Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp (OFPN)

Op donderdag 25 november heeft de gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp besloten tot voortzetting van het ondernemersfonds voor een periode van 5 jaar. Het bestuur van het OFPN is blij met deze voortzetting. De voortzetting voor een periode van 5 jaar was niet vanzelfsprekend. Het heeft van een aantal mensen veel inzet en overredingskracht gekost om dit voor elkaar te krijgen. Deze inzet is niet voor niets geweest. Nadat het bestuur van het ondernemersfonds tezamen met een grote meerderheid van de trekkingsgebieden in een schrijven aan de Gemeenteraad nadere toelichting heeft gegeven en toezeggingen heeft gedaan is de raad in ruime meerderheid achter het voorstel tot verlenging van het fonds gaan staan. Bij zowel het bestuur van het ondernemersfonds als bij de besturen van de trekkingsgebieden ligt er de verplichting om deze afspraken en toezeggingen na te komen. Samen met de besturen van de ondernemersverenigingen zal het bestuur van het ondernemersfonds hier uitvoering aan geven.

Ben je geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Meld je dan aan bij

Nicolette Bakker, bereikbaar via 06-22131455 of nicolette@ericis.nl.

Regelmatige controle van de AED is van levensbelang

Bron: BBD

Is jouw AED gereed voor een inzet? Regelmatige controle van de AED wordt vaak vergeten. Door gebrekkige controle kan een AED storingen vertonen en kan de houdbaarheidsdatum van de batterij en elektroden verlopen zijn zonder dat je het in de gaten hebt. Hierdoor is de AED niet klaar voor gebruik in een noodsituatie. Hoewel het onderhoud door een gespecialiseerde servicemonteur meer zekerheid geeft over de staat van jouw AED, kun je zelf een aantal checks doen om te controleren of jouw AED klaar is voor een eventuele inzet.

Controleer de status van de AED
De meeste AED’s voeren dagelijks, wekelijks of maandelijks een zelftest uit. Aan de hand van deze zelftest geeft de AED via de statusindicator een signaal af of deze wel of niet gereed is voor gebruik. Dit kan een piepend geluid, (groen) vinkje, ledlampje, bolletje of bijvoorbeeld een batterijteken of onderhoudssymbool zijn. Controleer regelmatig aan de hand van de statusindicator of de AED gereed is voor gebruik.

Controleer de leeftijd van de AED
Apparatuur veroudert en technologie verbetert. Elke AED (ongeacht het merk of gebruik) bevat onderdelen met een beperkte levensduur. De gemiddelde levensduur van een AED ligt rond de 8-10 jaar.

Controle houdbaarheidsdatum elektroden
Op de elektroden staat een houdbaarheidsdatum. Zodra de houdbaarheidsdatum van de elektroden verstreken is, kan het voorkomen dat elektroden uitgedroogd zijn en niet meer goed plakken. Hierdoor kan de AED geen goede analyse uitvoeren. Vervang elektroden daarom op tijd.

Controle houdbaarheid batterij
Op de batterij staat meestal een productiedatum of een uiterste houdbaarheidsdatum. Echter kan de uiterste houdbaarheidsdatum door weersinvloeden en zelftesten korter worden dan verwacht. Zodra de statusindicator aangeeft dat er een lage batterijspanning is dan is het direct tijd om de batterij te vervangen. Er is dan nog een klein beetje restcapaciteit voor een inzet, maar houd er rekening mee dat dit niet veel zal zijn.

Brand-/inbraakpreventie

Ruim 50% van de buitenbranden ontstaat in een afvalcontainer. Daarom: geen (afval)containers plaatsen tegen de buitengevel. Verreweg de beste oplossing is om afval-/papiercontainers in de vakantieperiode en rond de jaarwisseling in een afgesloten ruimte te plaatsen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan dienen ze minimaal 10 meter uit de gevel te worden geplaatst (en volgens sommige verzekeraars zelfs 15 meter). Zorg er dan wel voor dat de (afval)containers die buiten blijven staan met ketting en slot worden beveiligd tegen verplaatsing.

Controleer of je inpandige brievenbus van brandveilig metaal is gemaakt. Is dit niet het geval, blokkeer dan de klep van de brievenbus in deze periode. Laat de post vasthouden tot na de vakantie of controleer dit geregeld.

Om de kans op inbraak te verkleinen moeten alle deuren, ramen en bovenlichten goed zijn afgesloten. Maak iemand verantwoordelijk voor een sluitronde.

Zorg dat de inbraakdetectoren vrij ‘zicht’ hebben, zodat de installatie indringers direct kan signaleren.

Zorg dat de buiten- en terreinverlichting, juist in de donkere periode, goed functioneert om de zichtbaarheid van ongewenste bezoekers te vergroten. De verlichting ’s nachts laten branden werkt preventief om ongewenste bezoekers buiten de deur te houden.

Sluit eventuele hekwerken goed af om ongewenste bezoekers/(brom)fietsen te weren.

Maak voor de periode goede afspraken over het beheer, alarmopvolging, toezicht en melden van incidenten.

Losse (brandbare) bouwmaterialen van een bouwplaats direct in de nabijheid van het gebouw verwijderen (inclusief losse straatstenen en dergelijke). Deze materialen kunnen worden gebruikt bij inbraakpogingen, vandalisme en brandstichtingen. Als dat niet mogelijk is, moet het bouwmateriaal worden opgeslagen achter een effectief en degelijk afgesloten hekwerk.

Controleer ook tijdens de vakantie geregeld het gebouw, zeker voor en kort na de jaarwisseling op smeulend vuurwerk. Maak zo nodig met de collega’s een surveillancerooster en betrek daarin ook de kritische tijdstippen, zoals weekend en late avond en vroege nacht.

Beschikken politie en brandweer over de actuele gegevens om bij onraad je snel te kunnen informeren?

Heb je de buren geïnformeerd, die direct zich hebben op het gebouw? Zij zijn de beste toezichthouders.